Календарное планирование (5 класс)

Календарно-тематическое планирование предназначено для школ с русским языком обучения. Это планирование для 5 класса по украинскому языку и литературе. Планы по языку расчитаны на: 105 годин РЗМ 31 ТКР 8 по литературе: 70 годин ТКР 5 ВСТУП Значення мови у нашому житті. Місце і роль мови в Україні Урок зв’язного мовлення. Загальне уявлення про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Урок зв’язного мовлення. Основні правила спілкування. Повторення вивченого у початкових класах Частини мови. Їх класифікація. Урок зв’язного мовлення. Текст, його ознаки. Тема й основна думка тексту. Іменник. Прикметник. Дієслово. Займенник. Урок зв’язного мовлення. Стилі мовлення. Прислівник. Сполучник. Прийменник. Контрольна робота №1 (диктант) Синтаксис. Пунктуація Урок зв’язного мовлення. Типи мовлення. Аналіз контрольної роботи. Словосполучення.
Предмет: Украинский язык
Категория материала: Рабочие программы
Класс: 5 класс
Автор: Степченкова Ольга Тимофеевна это Вы?
Тип материала: Документ Microsoft Word (docx)
Размер: 21.05 Kb

5клас. Українська мова

105 годин

РЗМ 31

ТКР 8

Тема уроку

К/г

Дата

Прим.

ВСТУП

Значення мови у нашому житті. Місце і роль мови в Україні

Урок зв’язного мовлення. Загальне уявлення про мовлення. Види мовленнєвої діяльності.

Урок зв’язного мовлення. Основні правила спілкування.

Повторення вивченого у початкових класах

Частини мови. Їх класифікація.

Урок зв’язного мовлення. Текст, його ознаки.

Тема й основна думка тексту.

Іменник. Прикметник.

Дієслово. Займенник.

Урок зв’язного мовлення. Стилі мовлення.

Прислівник. Сполучник. Прийменник.

Контрольна робота №1 (диктант)

Синтаксис. Пунктуація

Урок зв’язного мовлення. Типи мовлення.

Аналіз контрольної роботи.

Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученнях.

13-14

Урок зв’язного мовлення. Письмовий докладній переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини.

Урок зв’язного мовлення. Усний переказ тексту розповідного характеру

Речення. Види речень за метою висловлювання. Пунктуаційна помилка.

Головні члени речення. Тире між підметом і присудком

Другорядні члени речення.

Контрольна робота №2(диктант з граматичним завданням ).

Речення з однорідними членами речення. Аналіз контрольної роботи.

Звертання.

Урок зв’язного мовлення. Лист. Адреса.

Вставні слова.

Складне речення.

Пряма мова.

Діалог.

Урок зв’язного мовлення. Складання діалогів

Контрольна робота№3(тестування).

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ГРАФІКА.

Звуки і буква. Голосні та приголосні звуки.

Аналіз контрольної роботи.

Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних на письмі.

Урок зв’язного мовлення. Твір-розповідь на основі власного досвіду.

Правила вживання м’якого знаку

33-34

Урок зв’язного мовлення. Письмовий твір – оповідання про випадок із життя

Урок зв’язного мовлення. Усний твір - роздум про випадок із життя

Знаки письма. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.

Ознайомлення з орфографічним словником. Аналіз помилок при написанні творів.

Сполучення йо, ьо.

Урок зв’язного мовлення. Особливості побудови опису. Художні і наукові описи.

Вживання апострофа.

Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі.

42-43

Урок зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета.

Контрольна робота №4(тестування).

Контрольне читання мовчки.

Урок зв’язного мовлення. Аналіз контрольної роботи та контрольного переказу.

46-47

Подвоєння букв для позначення збігу приголосних.

Склад. Правила переносу слів. Наголос. Словник наголосів.

49-50

Фонетичний розбір слова.

Написання слів із ненаголошеними Е,И що перевіряються наголосом.

Написання слів із ненаголошеними Е,И що не перевіряються наголосом.

Спрощення в групах приголосних.

Контрольна робота №5(тестування).

Чергування У-В, І-Й, З-ЗІ-ІЗ.

Аналіз контрольної роботи.

Подовження приголосних.

57-58

Урок зв’язного мовлення. Усний переказ тексту з елементами опису тварини

59-60

Урок зв’язного мовлення. Письмовий твір – опис тварини за власним спостереженням в художньому стилі.

Правопис слів іншомовного походження.

Тренувальні вправи з вивченої теми.

Контрольна робота №6(тестування).

Контрольне аудіювання.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ.

Словниковий склад української мови. Власне українські слова й запозичені. Аналіз контрольної роботи.

Загально вживані слова. Діалектні, професійні слова.

Урок зв’язного мовлення. Переклад з російської мови на українську тексту художнього стилю розповідного характеру з елементами опису тварини.

67-68

Урок зв’язного мовлення. Усний твір – опис тварини за картиною.

Застарілі слова. Неологізми.

Лексичне значення слова.

Однозначні і багатозначні слова.

Пряме і переносне значення слів.

Групи слів за значенням. Синоніми.

Антоніми.

Омоніми.

76-77

Фразеологізми, їх лексичне значення.

Вживання фразеологізмів у мовленні.

79-80

Урок зв’язного мовлення. Письмовий контрольний твір – розповідь на основі власного досвіду

81-82

Тренувальні вправи з вивченої теми.

Контрольна робота №7(диктант).

Будова слова. Словотвір. Орфографія.

84-85

Урок зв’язного мовлення. Докладний контрольний переказ тексту - роздуму

Основа слова і закінчення. Спільнокореневі слова. Форми слова.

87-88

Значущі частини слова. Аналіз контрольної роботи.

Вимова і написання префіксів з-, с-, роз-, без- .

90-91

Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-.

92-93

Урок зв’язного мовлення. Письмовий твір – роздум на основі власного досвіду.

Творення слів. Основні способи словотвору.

Чергування голосних звуків

Чергування приголосних звуків у коренях слів.

97-98

Зміни приголосних при творенні слів

Написання складних і складноскорочених слів

Тренувальні вправи з вивченої теми.

Контрольна робота №8(тестування).

Повторення вивченого за рік. Тренувальні вправи.

5клас. Українська література.

70 годин

ТКР 5

Тема уроку

К/г

Дата

Прим.

ВСТУП

Література як вид мистецтва і спосіб відображення дійсності.

Із джерел народної мудрості

Поняття про фольклор. Казка «Названий батько»

Народні казки. Казка «Мудра дівчина»

Особливості народної казки. Казка «Королеве золото»

Поняття про народні перекази та легенди.

«Боротьба з ординцями»

«Запорожці в урочищі Сагайдачному »

Легенда «Шандровський соляний колодязь»

Урок позакласного читання. Легенди мого краю.

Урок зв’язного мовлення. Складання легенд за планом про походження назви рідного села(усно)

Прислів’я та приказки

Загадки та скоромовки. Виразне читання малих фольклорних жанрів напам’ять

Урок зв’язного мовлення. Письмовий твір за прислів’ям

Контрольна робота №1(різнорівневі завдання).

Дивосвіт літературної казки

Поняття про літературну казку. Особливості літературної казки. Життя та творчість Івана Франка.

І. Франко. Казка «Фарбований лис». Головні та другорядні персонажі

І. Франко. Казка «Фарбований лис».

Урок позакласного читання. Оксана Іваненко. Казка про маленького Піка»

Контрольна робота№2 (літературний диктант).

Слово давнє і сьогочасне

Тарас Шевченко – великий поет України.

Поняття про віршовану та прозову мову.

Тарас Шевченко. «Мені тринадцятий минало…»

Тарас Шевченко. «Сон». Виразне читання напам’ять поезії «Мені тринадцятий минало…»

І. Франко і стара школа

І. Франко. « Грицева шкільна наука»

І. Франко. « Грицева шкільна наука». Поняття про мову автора та мову дійових осіб.

Михайло Коцюбинський – видатний український письменник

25-26

М. Коцюбинський. «Ялинка»

Опис-пейзаж та порівняння в оповіданні «Ялинка»

Леся Українка – геніальна поетеса українського народу

Колискові пісні. Л. Українка. «Колискова».

Л. Українка. «Зоряне небо». Виразне читання напам’ять поезії «Колискова»

Л. Українка. «Вечірня година»

Контрольна робота№3 (тестування).

Слово давнє і сьогочасне

Архип Тесленко – відомий український письменник

34-35

Архип Тесленко. «Школяр»

Архип Тесленко. «Школяр». Чому плакав головний герой оповідання?

Літературний портрет (за оповіданням А. Тесленка «Школяр»)

Володимир Винниченко: життя та творчість

39-40

Володимир Винниченко. Оповідання «Федько-халамидник»

Урок зв’язного мовлення. Дискусія»Чи легко розпізнати людину?» (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник» )

Яків Качура. «Іван Богун»

Яків Качура. Повість «Іван Богун» - уславлення визвольної козацтва за свободу народу

Андрій Малишко. «Вчителька»

Дмитро Білоус. «Хліб і слово». Порівняння як художній засіб.

Дмитро Білоус. «Рідна мова». Виразне читання напам’ять поезії «Хліб і слово»

Контрольна робота№4 (відповіді на запитання).

Краса рідного краю

Павло Тичина. «Хор лісових дзвіночків»

Урок позакласного читання. Світ природи у творчості П. Тичини. ». Виразне читання напам’ять поезії «Хор лісових дзвіночків»

В. Сосюра. «Зима»

В. Сосюра. «Люблю весну».Поняття про епітет.

Урок позакласного читання. Краса поезії В. Сосюри

Л. Смілянський. «Лідер»

Л. Смілянський. «Лідер». Поняття про опис

Стосунки людини і природи у творі Л. Смілянського «Лідер»

Урок зв’язного мовлення. Контрольний твір за улюбленим українським оповіданням про взаємини людини і природи

Краса рідного краю

Василь Симоненко. «Грудочка землі»

58-59

Євген Гуцало .«Лось»

Євген Гуцало .«Лось». Цінність природи в очах людини.

Володимир Бровченко. «Два хлопчики»

Віктор Близнець. «Кривенька»

Віктор Близнець. «Кривенька». Взаємини людини з тваринним світом

Анатолій Давидов. «Рятували Конотоп»

А. Давидов. «Рятували Конотоп». Екологічні проблеми рідного краю.

Література рідного краю.

Література рідного краю.

Контрольна робота №6 (тестування).

69-70

Повторення вивченого за рік

Скачать

Полезно? Поделись с другими:

Просмотров: 10   Скачиваний: 4

Если Вы являетесь автором этой работы и хотите отредактировать, либо удалить ее с сайта - свяжитесь, пожалуйста, с нами.

Посмотрите также:

— Планирование украинская литература 5 класс
— Урок по украинскому языку "Люблю тебе, рідний Донбас!" (школа 1 вида 5 класс)
— Рабочие программы по украинскому языку 5 класс
— Рабочая программа по украинскому языку 5 класс
— Рабочая программа по украинской литературе 5 класс
— Внеурочная деятельность"Изучаем украинский"(5 класс)
— Календарное планирование для 5 класса Украинский язык
— Рабочая программа по Украинскому языку в 5 классе
— Робота з учнівськими малюнками на уроці української літератури в 5 класі за темою «Олександр Олесь «Микита Кожум’яка»»
— Календарний план з української мови для 5 класів (3,5 години на тиждень)