Дидактичний матеріал до теми «Дієслово»(українська мова , 7 клас)

 Розроблений дидактичний матеріал (картки) на основі літератури рідного краю.Матеріал подано у вигляді уривків з творів письменників Запорізького краю та завдань до них, які вчитель може використати для роботи над вивченням, повторенням, закріпленням матеріалу, для роботи з розвитку мовлення.Запропоновані також завдання для диференціації, вправи творчого харак­теру позначені зірочкою(*). Вчитель може використовувати окремі завдання на свій розсуд або всю систему завдань для перевірки мовних знань та вмінь учнів.Матеріал містить 20 вправ.
Предмет: Украинский язык
Категория материала: Тесты
Класс: 7 класс
Автор: Пересунько Тетяна Миколаївна это Вы?
Тип материала: Документ Microsoft Word (docx)
Размер: 39.64 Kb

Дидактичний матеріал до теми «Дієслово»

на основі літератури рідного краю

Матеріал подано у вигляді уривків з творів письменників Запорізького краю та завдань до них, які вчитель може використати для роботи над вивченням, повторенням, закріпленням матеріалу, для роботи з розвитку мовлення. Запропоновані також завдання для диференціації, вправи творчого характеру позначені зірочкою(*). Вчитель може використовувати окремі завдання на свій розсуд або всю систему завдань для перевірки мовних знань та вмінь учнів. Матеріал містить 20 вправ.

Вправа 1:

Відчуваю: сонячне проміння б'є мені прямо в обличчя. Відкриваю очі, різко піднімаюся з постелі і зараз же падаю від тупого болю, що пронизав тіло.

Хтось, легко ступаючи, наблизився до моєї койки.

Чую гострий змішаний запах ліків: це сестра Віра. Вона схилилася наді мною, шепоче:

- Вам, Петренко, треба лежати спокійно. У вас же нога загіпсована.

- Знаю!

(М. Гайдабура)

Завдання:

Прочитайте, від якої особи написано текст?Поясніть розділові знаки у другому реченні.Випишіть дієслова минулого часу, вкажіть їх рід, число.Знайдіть дієслово неозначеної форми, утворіть всі можливі часові форми.Чи є в тексті дієслова теперішнього часу? У реченнях з такими словами визначте граматичну основу.Від слів б’є, відкриваю, відчуваю утворіть дієслова доконаного виду.Поясніть значення словосполучення гострий запах, доберіть синонімічне сполучення слів.Поясніть орфограми у виділених словах.

Вправа 2:

И началось...

Гул самолетов нарастал, становился все слышней и слышней. Бомбардировщики шли строєм, по три-пять штук... Они приближались, становились все больше и больше, и скоро стали видны их крылья. Они мчались на нас, каждый нес с собой бомбы, каждый нес с собой ненависть к нам, желание убить и потопить нас.

(О. Джигурда)

Завдання:

Перекладіть текст українською мовою, розставляючи розділові знаки.Підкресліть дієслова, визначте їх вид.Доберіть 2-3 приклади дієслів до теми «Дієслова з -ться, -шся»Визначте дієвідміни виділених слів.*Складіть сенкан до прочитаного уривка.Вправа З

Ш...с...надцят... літ як ти у нас була

І чи комусь тоді на довгу згадку

Чи на пр... красу нашого с...ла

Посіяла квіток в... лику грядку

То був ч...рвоний чорн...чубий мак,

Такий ле...кий, тремтливий, сер... цю милий.

Він радує, хвилює душу так,

Хоч всю її в слова гарячі вилий.

(В. Лісняк)

Завдання:

1.Прочитайте виразно уривок.

2.Спишіть, вставляючи пропущені букви, поясніть орфограми.

3.Випишіть дієслово наказового способу, виконайте його морфологічний розбір.

4.Від яких іменників, поданих у вправі, можна утворити дієслова? Запишіть утворені дієслова.

5.Доберіть 2-3 приклади дієслів, утворених префіксальним способом.

6.*Яким настроєм пройнятий вірш? Спробуйте написати твір-мініатюру «Kpacа польових квітів», використавши дієслова недоконаного виду.

Вправа 4.

...ниву на ранній весні —

Сівба нам щаслива... .

На ниву дощі ...рясні,

Й вона ... взялася.

(В. Лісняк)

Завдання:

1.Спишіть вставляючи дієслова з довідки у потрібній формі. Визначте час, число, особу дієслів.

2.Доберіть синоніми до слова нива.

3.Визначте головні та другорядні члени речення.

4.Запишіть дієслово взялася фонетичною транскрипцією.

5.Доберіть антоніми до слів ранній, щаслива.

6.Складіть речення зі словосполученням засіяно ниву. Визначте граматичну основу.

7.Підкресліть орфограми у першому реченні.

8.Поставте дієслова з довідки у наказовому способі. Довідка: засіяти, вдатися, пролитися, зеленіти.

Вправа 5:

Ступив, спіткнувся трішки,

Але ще хвиля, мить —

Синок підвівсь на ніжки

Й дивись: почав ходить.

(В. Омельченко)

Завдання:

1.Виразно прочитайте.

2.Спишіть, підкресліть граматичну основу, знайдіть складений дієслівний присудок.

3.Знайдіть іменники-синоніми, запишіть їх.

4.Виконайте повний морфологічний розбір дієслова спіткнувся.

5.Випишіть дієслово неозначеної форми, утворіть від нього слова дійсного, умовного та наказового способів.

6.*Доберіть ще 2-3 приклади зворотних дієслів, складіть з ними міні-діалог

Вправа 6:

... Отак порою весняною

Щаслива квітка польова

Впаде, притоптана ногою,

А потім - знову ожива;

Росою скроплена, в надії

До сонця тягнеться, в блакить,

І знову квітне і юніє

В жаданні радісному жить!

(В. Омельченко)

Завдання:

1.Випишіть особові форми дієслова - дієприкметники, поставте до них питання. Ознаки якої частини мови переважають у цих словах?

2.Визначте спосіб творення та дієвідміну виділеного слова.

3.Змініть дієслово квітнути за особами і числами в теперішньому часі, виділіть закінчення.

4.Розберіть дієприкметник скроплена, дієслово впаде за будовою.

5.Випишіть 2 дієслівних сполучення, виконайте їх розбір.

6.Запишіть дієслово тягнеться фонетичною транскрипцією, поясніть вимову і правопис дієслів на -ться.

Вправа 7.

Вечоріло... Вони дивилися на стрімкий азовський берег. Освітлений вечірнім сонцем, він здавався мусянджевим, таким, як і поля дозрілих хлібів, що виднілися на обрії.

В одному місці море далеко врізалося в материк, утворивши досить велику бухту. Це, виявляється, й був Вітрів Кут. У центрі бухти, під крутим берегом, бовваніла невеличка хижа.

(О. Огульчанський)

Завдання:

1.Випишіть окремо дієслова та особливі форми дієслів.

2.Знайдіть у тлумачному словнику лексичне значення слів бухта, мусянджевий Складіть 2 речення з цими словами.

3.Доберіть синоніми до виділених слів.

4.Перебудуйте перше речення так, щоб дієслово стало особовим.

5.Виконайте морфологічний розбір 1 дієслова (на вибір).

6.Визначте, до якого стилю мовлення належить поданий уривок.

Вправа 8.

Ні, ти не (знати) добре України,

Якщо на (Запоріжжя) не/бував,

Де небо - то від хвиль Д(д)ніпрових синє,

То золоте - від (степові) заграв.

Де на весь світ хоралить колосками

У січах кров’ю (зрошений) земля.

Де царство (думи), де навіть кожен камінь

Народу не/вмирущість (прославляти)

Де сяйво з вод (висотувати) турбіни,

А Х(х)ортиця (сурмити), як пароплав...

Ні, ти не знаєш добре України,

Якщо на Запоріжжі не (бувати).

(П. Ребро)

Завдання:

1.Спишіть, поставивши слова, що в дужках, у потрібній формі, зніміть риску. Яке дієслово має коротку форму? Чим це зумовлено?

2.З’ясуйте синтаксичну роль дієприкметника зрошений.

3.Поясніть лексичне значення слів хоралить, висотує. Якщо необхідно, зверніться до словника.

4.Випишіть 2 дієслова, виконайте їх повний морфологічний розбір.

5.Утворіть від іменників - власних назв прикметники за допомогою суфікса -ськ (ий), запишіть утворені слова.

6.*Визначте тему та головну думку вірша. Які художні засоби допомагають передати настрій поезії? Складіть акровірш "Запоріжжя"

Вправа 9.

Отож, нам усміхається мандрівник.

Я радий, що йдете, товариші.

Ба, навіть у пташини є домівка,

І пристань є у кожної душі.

Для мене це - моя Білоцерківка.

І Берда, що сховалась в комиші.

Сховалась? Засоромилась? Даремно:

Виходь і привітайся з нами чемно.

(П. Ребро)

Завдання:

1.Випишіть дієслова, вказавши їх вид, час, спосіб.

2.Визначте головні та другорядні члени в першому реченні.

3.Доберіть синоніми до слів домівка, мандрівка.

4.Випишіть звертання, визначте граматичні категорії цього слова.

5.Складіть речення, ввівши у нього підкреслені слова.

6.Розберіть за будовою дієслово привітайся. Доберіть 2-3 дієслова, подібних за будовою.

Вправа 10.

Гей, шуми. Великий Луже!

Мати - Хортице співай!

Запоріжців плем'я дуже

Щоб воскресла наша слава,

Наша пісня і душа,

Земляки ставайте в лави Запорізького коша!

Наша мова солов’їна

Піде з нами у віки.

Доти буде Україна,

Доки будуть козаки!

(П.Ребро)

Завдання:

1.Випишіть дієслова наказового способу.

2.Перебудуйте 1 і 2 речення так, щоб дієслова наказового способу стали дієсловами дійсного способу.

3.Що станеться зі звертаннями при такій перебудові? Доведіть це, підкресливши граматичну основу в побудованих реченнях.

4.Доберіть епітети до слова мова.

5.Випишіть дієслова майбутнього часу, утворіть, де можливо, складену форму майбутнього часу.

6.*Складіть 2-3 речення про Запорізьку Січ, використавши матеріал вправи.

Вправа 11.

Родство

Вижу женские лица строгие –

Ждут с войны до сих пор солдат,

В скверах тихих и над дорогами

Звезды – памятники горят.

Пробиваются довгим светом

Сквозь тревожную темноту.

Обелиски сродни ракетам

Устремленностью в высоту

(М. Ласков).

Завдання:

1.Прочитайте вірш. Спробуйте перекласти українською мовою. Чи збереглось римування?

2.Випишіть дієслова, вкажіть їхню будову.

3.Складіть 2-3 речення з дієсловами пам’ятати, вшановувати, захищати про героїзм українського народу в роки війни.

4.Доберіть свій заголовок до вірша.

5.Визначте тему та ідею уривка.

6.Доберіть 2-3 приклади до теми «Безособові дієслова».

Вправа 12.

За днями дні л...тіт...муть,

І знову про маї

В Гуляйполі шуміт...муть

Акації мої

По вул…ці проходяч…,

Н…стиму красен цвіт.

З пр…їздом! – скажуть родичі.Привіт! – пошлю в одвіт.Пл…втиме в небі милому хмарин весела гра,

І дівчину у білому

Скачать

Полезно? Поделись с другими:

Просмотров: 12   Скачиваний: 11

Если Вы являетесь автором этой работы и хотите отредактировать, либо удалить ее с сайта - свяжитесь, пожалуйста, с нами.

Посмотрите также:

— Контроль засвоєння учнями знань за державноим стандартом з української мови у 7 класі
— Завдання до розділу "Дружба і кохання" із зарубіжної літератури для 7 класу
— Контрольна робота з української літератури на тему «Тарас Шевченко, Андрій Чайковський» для 7 класу